โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน ชนะเลิศ สวดมนต์หมู่ฯ ประเภทชายล้วน