สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา ของ นายณรงค์ สิมลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันธาร์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคันธาร์อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม


เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา ของ นายสายัณห์ เอื้อกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสวาง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโพนสวาง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม


เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเจริญศักดิ์ขจร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม