โรงเรียนกำแพงวิทยา “ เปิดโลกการศึกษา ตักศิลาบ้านเรา”

โรงเรียนกำแพงวิทยา จัดกิจกรรม “ เปิดโลกการศึกษา ตักศิลาบ้านเรา”  นายสิรวุฒิ ยุนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม โดยมี นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นประธาน การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมนักเรียน การจัดการเรียนการสอน การบริหารการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาและเป็นการแนะแนวการรับนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษาถัดไป ของโรงเรียนกำแพงวิทยา วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566