สพป.ชบ.3 : กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มอบหมายให้นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน, กิจกรรมพัฒนาเมืองสะอาด (ถนนสายหลัก) และกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน (สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์) โดยมีนายธวัชชัย สีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ถนนจักรพงษ์ ประตู 2 พระจุฑาธุราชฐานเกาะสีชัง