ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมสรุปความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริ

วันพฤหัสบดี ที่ 2  เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์  ประธานองคมนตรี/ประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฏรชาวไทยภูเขา  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยนายเทวัน  พอใจ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  เข้าร่วมประชุมรังฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้า   ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ธีรธิดา พรหมมาแบน