ปลื้มโรงเรียนวัดเขาต่อ ชนะเลิศประกวดมาร์ชชิ่งความดี ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ปีที่ 6 ระดับประเทศ คว้าถ้วยพระราชทานฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นายศิริชัย  รักษายศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาต่อ เปิดเผยว่า นักเรียนโรงเรียนวัดเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดมาร์ชชิ่งความดี  ปีที่ 6 ประจำปี 2562 ระดับประเทศ  คว้าถ้วยพระราชทานฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี พร้อมรับทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม  2562  ที่อาคารชาญชัยอะเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

นายศิริชัย ยังกล่าวอีกว่า  รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้  ต้องขอยกความดีให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน รวมถึงผู้ปกครองนักเรียน ที่ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จนสามารถเอาชัยมาฝากพี่น้องชาวกระบี่ได้สำเร็จ  ซึ่งการประกวดในครั้งนี้ โรงเรียนวัดเขาต่อเข้าประกวดเป็นครั้งที่ 2  เมื่อปีที่แล้วประกวดเป็นครั้งแรก โรงเรียน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  และปีนี้คว้ารางวัลชนะเลิศมาครองได้สำเร็จ แสดงให้เห็นว่านักเรียนของโรงเรียนวัดเขาต่อมีพัฒนาการวินัยเชิงบวกที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  ประกอบกับได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอจากคณะครูในโรงเรียน โดยเฉพาะคุณครูสมบูรณ์  ฉันโชคดี ที่รับผิดชอบในการฝึกซ้อมนักเรียน โดยใช้กระบวนการ 5 ด้าน คือ สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงเวลา มีสมาธิ ซึ่งนักเรียนทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมวินัยเชิงบวกด้วยความกระตือรือร้น เต็มความสามารถ   และยังได้รับความร่วมมือจากชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนรวบรวมทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม และยังไปร่วมชม ร่วมเชียร์เป็นกำลังแรงใจให้กับนักเรียนในการแข่งขันทั้งระดับภาค และระดับประเทศ จนได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้  นับเป็นความภาคภูมิใจของผู้ปกครอง ชุมชน  และประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ทุก ๆ คน
ทั้งนี้ มาร์ชชิ่งความดี คือ นวัตกรรมกระบวนการเพื่อการสร้างวินัยเชิงบวกแก่ผู้เรียนทุกคนจนเป็นนิสัย และ สถานศึกษานั้นจะต้องมีระบบพัฒนาวินัยเชิงบวกให้แก่ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยมีกระบวนการหลัก ๓ ประการ ประกอบด้วย  การแปรแถวประกอบดนตรี ด้วยท่าทางที่องอาจ สง่างาม โดยผู้เรียนไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องดนตรี  การเรียนรู้เป็นกลุ่ม เพื่อฝึกการทํางานเป็นทีม ความเป็นผู้นํา-ผู้ตาม และทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑  และระบบพัฒนาวินัยเชิงบวกในสถานศึกษา ผ่านกิจวัตรประจําวันของสถานศึกษา กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้เรียน