วันเกียรติยศ โรงเรียนประชาราชวิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน