ตรวจสนามสอบเตรียมอุดม คึกคักนักเรียนแห่สอบนับหมื่น

วันที่ 4 มีนาคม 2566 นายนิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (ผอ.สพม.กท 1) พร้อมด้วย นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผอ.สนผ.สพฐ.) นายบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผอ.รร.เตรียมอุดมศึกษา เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ณ สนามสอบอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

นายนิยม ไผ่โสภา กล่าวว่า ตนได้รับมอบหมายจาก นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ให้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสยามสอบวันนี้ ซึ่งพบว่าภาพรวมการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยก่อนการจัดสอบได้ซักซ้อมเพื่อเตรียมการล่วงหน้าในสถานที่จริง มีการประสานเจ้าหน้าที่คอยช่วยดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวก ให้นักเรียนและผู้ปกครอง และยังคงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ก็ผ่อนปรนมากขึ้น และนักเรียนที่ป่วยทางโรงเรียนก็ได้จัดเตรียมห้องแยกจากนักเรียนคนอื่น  สำหรับนักเรียนที่พลาดการสอบก็สามารถเลือกสมัครได้ในโรงเรียนอื่น ดังนั้นขอยืนยันว่า สพฐ. มีโรงเรียนที่สามารถรับนักเรียนได้ครบทุกคน

สำหรับการสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มีผู้สมัครสอบเข้า 12,460 คน และสามารถรับได้ 1,520 คน รับทั้งหมด 8 แผนการเรียน ได้แก่ วิทย์-คณิต 1,000 คน ภาษา-คณิต 120 คน ภาษาฝรั่งเศส  เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน แผนการเรียนละ 80 คน ภาษาสเปน เกาหลี แผนการเรียนละ 40 คน

นายบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับมาตรการป้องกันการทุจริต ทางโรงเรียนได้ตั้งกรรมการเพื่อดูแลความเรียบร้อยตามลำดับ ตั้งแต่ระดับนโยบาย หัวหน้าคุมสอบ และกรรมการคุมสอบ ที่จะให้มีกรรมการการประจำในแต่ละแถว โดยในการสอบไม่อนุญาตให้นักเรียนนำโทรศัพท์มือถือ นาฬิกา และอุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการคำนวณเข้าห้องสอบ โดยทางโรงเรียนได้เตรียมที่รับฝากไว้เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย และปลอดภัยมากที่สุด