อุตรดิตถ์ เขต 1 ติวเข้มครูผู้สอน ป.3 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อส่งต่อการเตรียมความพร้อมลูกๆ นักเรียนสู่การทดสอบ NT

2 มีนาคม 2566 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพผู้เรียน(P-NT) ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมี ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวรายงาน ส่งสัญญาณจากสถานีต้นทาง ณ ห้องประชุมลางสาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 สู่สถานีปลายทางทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 135 โรงเรียน เป็นเวลา 1 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน คุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีข้าราชการครูในสังกัดที่มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ในการสอนเป็นวิทยากร วิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ คุณครูอนุวัทย์ จันปันเมือง ครูโรงเรียนวัดบ้านเกาะ และ คุณครูนาวิน ฉิมพาลี ครูโรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) วิชาภาษาไทย ได้แก่ คุณครูคมดาว โสดา ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ และ คุณครูณัฐกฤษดา น่วมพิทักษ์ ครูโรงเรียนนาอินวิทยคม จากการการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ คาดหวังคุณครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยฉพาะครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาไทย จะได้รับแนวทางและเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้สู่นักเรียนเพิ่มขึ้น และส่งผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พร้อมรับการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ปีการศึกษา 2565 และมีผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบสูงตามเป้าหมาย