ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตให้แก่เครือข่ายการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในจังหวัดพิษณุโลก

นที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. ดร.เจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วย นายวิทยา เอี้ยงหมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตให้แก่เครือข่ายการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในจังหวัดพิษณุโลก(ครู โค้ด คน เข้าใจตน โคัดคนเพื่ออนาคต) ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก