วันเกียรติยศ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน