สพป.พัทลุง เขต 2 จัดกิจกรรมเข้าค่าย Day Camp ของเครือข่ายบางแก้ว