ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3,6 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม.ลำปาง ลำพูน