สพป.ลำพูน เขต 2 conference ระบบประชุมทางไกลในองค์กร

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯ และโรงเรียนในสังกัด รับชมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง ระบบประชุมทางไกลในองค์กร เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการใช้ระบบประชุมทางไกลและรับความรู้เชิงเทคนิคการเชื่อมต่อระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ รวมถึงการใช้งานเว็บคอนเฟอเรนซ์ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562