โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล “ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน”

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 2 (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล) ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่
วัน อังคาร ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ และคณะนักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ร่วมต้อนรับและรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 2 (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล) ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ซึ่งมีนายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโดยมี นายเล็ก เกียรติขจรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน ณ หอประชุมศรีพิมาน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

รายงาน : นางโนรี สลีมีน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ภาพถ่าย : นายณัฐวุฒิ ยาแม