ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมบุคลากรร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 10/2566 ผ่านระบบ Video Conference

เวลา 07.30-09.00 น. วันที่ 8 มีนาคม 2566 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมบุคลากรร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 10/2566 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาลงสู่การปฏิบัติ จากนั้น ได้ประชุมทีมคณะบริหารปรึกษาหารือแนวทางร่วมบริหารจัดการงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1