สพป.ชุมพร เขต ๑ รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖

วันที่ ๘  มีนาคม  ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเขาปูน  สพป.ชุมพร เขต ๑    ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต ๑ พร้อมด้วย นายเสรี  พรหมฤทธิ์  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต ๑  และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  ร่วมรับชมรับฟังรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อราชการ  รวมทั้งประเด็นอื่นๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดย ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการกพฐ.  เป็นประธาน.-