สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดทำขอบเขตการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบการประเมินครั้งที่ 1

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตของผลการปฏิบัติงานที่คาดหวัง เพื่อใช้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)  เพื่อพิจารณาจัดทำรายละเอียดขอบเขตการประเมินผลการปฏิบัติงานตามบันทึกข้อตกลง โดยมี นายอภินันทิชัย แกระหัน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 และคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบุณฑริกา สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว /ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ