เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE) โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายสมบูรณ์  เทพศรัทธา และนางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน โดยมี คณะผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๖ คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ให้การต้อนรับ ในการนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ การแสดงผลงานจากฝีมือของนักเรียน โครงงานนักเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  การนำเสนอผลการดำเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ แก่สาธารณชน แลกเปลี่ยนความรู้ทางการศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้เป็นที่รู้จักและยอมรับจากชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพในโอกาสต่อไป