สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 9 มีนาคม 2566  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กและแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีนายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ  มีผู้อำนวยการ โรงเรียนในสังกัด (โรงเรียนหลัก 43 โรงเรียน) เข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสาคะริชานนท์

ศิริรัตน์ หาญเวช