ปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม สพม.ลำปาง ลำพูน