สพม.พิจิตร ร่วมประชุมการตรวจราชการและ การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย การจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.พิจิตร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สพม.พิจิตร เข้าร่วมต้อนรับ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และร่วมประชุมการตรวจราชการและการติดตามประเมินผล การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม แก้วกัลยา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร