นักเรียนโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอม ประดิษฐ์งานใบตองดอกไม้สด

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ชื่นชมนักเรียนโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอม รวมกลุ่มกันประดิษฐ์งานใบตองดอกไม้สด และงานผ้าออแกนซ่าเป็นพานดอกไม้หลากหลายรูปแบบ อาทิ พานดอกไม้สด พานพุ่ม พานดอกไม้จากผ้าออแกนซ่า พานบายศรี พานอุปชา พานรับน้ำสังข์ พานขันหมาก พานสินสอด พานดอกไม้ธูปเทียนแพร และพานเชิญรางวัล เพื่อฝึกฝนฝีมือและยังรับงานสั่งจากจังหวัดต่าง ๆ สามารถสร้างรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน โดยไม่ต้องรบกวนผู้ปกครอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ครูธิติมา วุฒิเนตรเนติรักษ์ 087 – 2031103