++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมจัดทำแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก+++

<<<วันศุกร์  ที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00น. นายเทวัน  พอใจ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมจัดทำแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก เกณฑ์มาตรการในการกำหนดเป้าหมายโรงเรียนขนาดเล็กและการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนที่ได้มีการเรียนรวม ณ ห้องประชุม 2 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 //ธีรธิดา พรหมมาแบน ,สุวิมล บรรพตสูงล้ำ  รายงาน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน