นายสมชัย นิยันตัง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรม งานเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE)

วันศุกร์ที่10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 มอบหมายให้นายสมชัย นิยันตัง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 พร้อมด้วย ศน.ประทุมวัน ดอมไธสง , ศน.รุ่งทิวา อาษานอก และ ศน.ณัฐปรีญา ผายพล ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรม งานเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE) เพื่อสื่อสารนำเสนอโรงเรียนปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL PLC โดยมี นายบุญเทียม โทแหล่ง ประธานศูนย์เครือข่ายฯ บัวใหญ่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__14622738-1024x768.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__14622740-1024x683.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__14622742-1024x683.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__14622748-1024x683.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__14622743-1024x683.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__14622750-1024x683.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__14622752-1024x768.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__14622754-1024x768.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__14622755-1024x768.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__14622756-1024x768.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__14622757-1024x768.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__14622758-1024x768.jpg