สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ ในการรายงานเพื่อขอตั้งงบประมาณ การรับจัดสรรงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ ในการรายงานเพื่อขอตั้งงบประมาณ การรับจัดสรรงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน โดยมีผู้บริหาร ครู ที่รับผิดชอบ จำนวน 26 โรงเรียนเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยนางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3