สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมงานมหกรรม รักศรัทธาวิชาการ “OPEN HOUSE ๒๐๒๓” อำเภอลำปลายมาศ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมงานมหกรรม รักศรัทธาวิชาการ เปิดบ้านการศึกษา “OPEN HOUSE ๒๐๒๓” อำเภอลำปลายมาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จัดโดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาอำเภอลำปลายมาศและประธานกลุ่มโรงเรียนในอำเภอลำปลายมาศ ณ เทศบาลตำบลลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ นำโดย  นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมงานมหกรรม รักศรัทธาวิชาการ เปิดบ้านการศึกษา “OPEN HOUSE ๒๐๒๓” อำเภอลำปลายมาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ เทศบาลตำบลลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโดย สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาอำเภอลำปลายมาศและประธานกลุ่มโรงเรียนในอำเภอลำปลายมาศ โดยมี นายโสภณ ซารัมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน

งานมหกรรม รักศรัทธาวิชาการ เปิดบ้านการศึกษา “OPEN HOUSE ๒๐๒๓” อำเภอลำปลายมาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานด้านวิชาการของสถานศึกษา ให้นักเรียนมีความตระหนักเห็นความสำคัญของการศึกษาและสถาบันการศึกษา นักเรียนได้แสดงความสามารถ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รู้จักการทำงานเป็นทีม รายงานผลการจัดการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน พร้อมเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการของสถานศึกษาต่อชุมชน โดยมีสถานศึกษาในอำเภอลำปลายมาศร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ และนักเรียนแสดงความสามารถด้านต่าง ๆ อีกมากมาย (อภิรักษ์ จันทวี : ภาพ)