ยกระดับบุคลากรด้านงบประมาณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม.ลำปาง ลำพูน