โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 2 (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล) ประเภทนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดใหญ่

วัน ศุกร์ ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ และคณะนักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 2 (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล) ประเภทนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดใหญ่ ซึ่งมีเด็กชายรัชชานนท์ มะหับผลา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นผู้รับการประเมินในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากนางสาวณศิภัสร์ โสภณธนินวิทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน ณ หอประชุมศรีพิมาน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

รายงาน : นางโนรี สลีมีน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ภาพถ่าย : นายณัฐวุฒิ ยาแม