สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ระดับกลุ่มจังหวัด ของศูนย์ประสานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมด้วย นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ระดับกลุ่มจังหวัด ของศูนย์ประสานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง)  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อสรุปผลการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565  โดยมีนางสาวพรเพ็ญ  ทองสิมา ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4  เป็นประธานการประชุม ณ  ห้องประชุมพุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต