สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจรติ โดยนายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำ รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด เคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา และให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา แสดงออกเชิงสัญญลักษณ์การต่อการการทุจริต จากนั้นได้พบปะ แจ้งข้อราชการและภารกิจงานของสพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ หน้าอาคารสพป.ชัยภูมิ เขต 3

Latest posts by ศิริพร โนนดอน (see all)