สพม.34 (เชียงใหม่ -แม่ฮ่องสอน) ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนน O-net คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

 

สพม.34 ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จำนวน 8 คน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จำนวน 1 คน  โรงเรียนหอพระ จำนวน 1 คน  โรงเรียนสารภีพิทยาคม จำนวน 1 คน  ที่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จำนวน 8 คน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จำนวน 1 คน  โรงเรียนหอพระ จำนวน 1 คน  โรงเรียนสารภีพิทยาคม จำนวน 1 คน  ที่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม