รร.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รับการติดตามผลการดำเนินงาน 15 จุดเน้น

วันที่ 27 มีนาคม 2562  ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางฐิติพร  ไขแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นายระวี คงภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน 15 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 และโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอของโรงเรียนแม่แจ่ม โดยมี นาย นิกร แก้วคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่แจ่ม ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมมัลติมีเดีย โรงเรียนแม่แจ่ม