สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ผ่านระบบ Zoom meetings

>>>>>>วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นามผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ผ่านระบบ zoom meetings ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมีนายอนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน