สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑          เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ (ABR Mini Theater) โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนดี โดยมีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เข้ารับทุนการศึกษา จำนวน ๓ ทุน คือ เด็กชายปริญญา เลิศนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดโกรกประดู่ อำเภอลำปลายมาศ เด็กหญิงธิดารัตน์ ปะรุวันรัมย์ และเด็กหญิงญาณิน อสิพงษ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยมี นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีฯ (พนม นอนา/ปชส.จ.บุรีรัมย์ : ภาพ)