สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ตรวจความพร้อมสนามสอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน

วันศุกร์ ที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00.00น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.เทพบดินทร์ คะสา รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ตรวจความพร้อมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ณ หอประชุม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 /ธีรธิดา พรหมมาแบน ,สุวิมล บรรพตสูงล้ำ รายงาน/

ธีรธิดา พรหมมาแบน