สพป. ชลบุรี เขต 3 : การประเมิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 รักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 1

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
มอบหมายให้ นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประเมิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 รักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 1 และระดับทอง ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2566 โดยมีโรงเรียนเข้ารับการประเมินรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 1 ทั้งสิ้น 12 โรงเรียน พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมการจัดการแสดงผลงานของโรงเรียนที่เข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3