โรงเรียนบ้านบางเจริญ สังกัด สพป.กระบี่  จัดกิจกรรม “จิบกาแฟ แลบอล” และเปิดบ้านจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน 1 ห้องเรียน 1 อาชีพ

นายสิงหา เพชรหนองชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ อำเภออ่าวลึก  เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ช่วงเช้า ที่โรงเรียนบ้านบางเจริญ นายสงวน  เสริฐสุรินทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก ประธานเครือข่ายอ่าวลึกพหุศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้านจัดนิทรรศการ 1 ห้องเรียน 1 ทักษะอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมแสดงความรู้ ความสามารถ ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี และมีความคิดสร้างสรรค์  ได้สำรวจ รู้จัก และค้นพบตัวเอง จนสามารถวางแผนตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคตได้  รวมถึงได้รับการเสริมทักษะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นแนวทางให้นักเรียนได้สร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง   สามารถทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกตนเองให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา  โดยมีนิทรรศการผลงานนักเรียนทั้งหมด 9 โครงงาน ได้แก่ 1. โครงงาน Jelly Fruit  2.โครงงานน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  3.โครงงานพืชผักสวนครัว รั้วกินได้  4.โครงงานเรื่องของปลา  5.โครงงาน Kids tam Sandwich  6.โครงงานเฉาก๊วยนมสด  7.โครงงานวุ้นแฟนซี  8.โครงงานมันทอดบาร์บีคิว  และ 9.โครงงานน้ำแข็งใสและข้าวยำ  และในช่วงบ่ายกิจกรรม  “จิบกาแฟ แลบอล” มีนายกชภูมิ  สำลี นายอำเภออ่าวลึก เป็นประธานในพิธีเปิด  ซึ่งได้จัดการแข่งขัน “ฟุตบอลนักเรียน 4 เส้า” ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภออ่าวลึก ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองยาเจริญราษฎร์สามัคคี  โรงเรียนบ้านบากัน โรงเรียนบ้านแหลมสัก และโรงเรียนบ้านบางเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน