ประกาศ สพฐ.เรื่องผลงานที่ผ่านการประกวดคัดเลือกผลงานศิลปะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อจัดแสดงในเทศกาลศิลปะนานาชาติประจำปีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอยปลาย( International High School Arts Festival) ครั้งที่ 24 ณ ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดและประรายชื่อดังไฟล์เอกสารแนบ นี้

สุดสาคร รวดเร็ว