สพม.นครราชสีมา ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่ นางสุปราณี นฤนาทนโรดม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 17 มีนาคม 2566 : นายสวาท ฦาชา ผอ.สพม.นครราชสีมา มอบหมายให้ ดร.ณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน รอง ผอ.สพม.นครราชสีมา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และคณะผู้บริหารการศึกษาในกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมต้อนรับ นางสุปราณี นฤนาทนโรดม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และประชุมรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 13 และมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 13 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

Google Drive

sukhum pimpasalee
Latest posts by sukhum pimpasalee (see all)