สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 สอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน

วันเสาร์  ที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.เทพบดินทร์  คะสา รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ และให้กำลังใจผู้เข้าสอบ,คณะกรรมการดำเนินการสอบทุกฝ่าย ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ณ หอประชุม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 /ธีรธิดา พรหมมาแบน ,สุวิมล บรรพตสูงล้ำ  รายงาน

ธีรธิดา พรหมมาแบน