ประชุมคณะกรรมการตัดสินกีฬานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตัดสินกีฬานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕  เพื่อเตรียมความพร้อมในการตัดสินกีฬานักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตัดสินกีฬานักเรียน พร้อมด้วยกรรมการและเลขานุการแต่ละชนิดกีฬา ในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เกมส์” เพื่อเตรียมความพร้อมปรึกษาหารือการตัดสินแต่ละชนิดกีฬาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยแบ่งการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา ดังนี้ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ แข่งขันฟุตบอล อำเภอลำปลายมาศ แข่งขันวอลเลย์บอล อำเภอชำนิ แข่งขันเซปักตะกร้อ และอำเภอบ้านด่าน แข่งขันเปตอง ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖