สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2566) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาบริหารวงเงินที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. และวงเงินที่เหลือจากคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. โดยมี นายอภินันทิชัย แกระหัน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 และคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมพิจารณาในวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบุณฑริกา สพป.อุบลราชธานี เขต 1  อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว /ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ