สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๖) ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒