ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เปิดการแข่งขันกีฬาครูสัมพันธ์ “สพม.ฉะเชิงเทราเกมส์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565”

วัน 21 มีนาคม 2566 นายอนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาครูสัมพันธ์ “สพม.ฉะเชิงเทราเกมส์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565” โดยมี นายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา (ผอ.สพม.ฉะเชิงเทรา) ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาข้างเคียง ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง ให้การต้อนรับ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (สนามสุบิน พิมพยะจันทร์)

กิจกรรม สพม.ฉะเชิงเทราเกมส์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จัดขึ้น เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมี การจัดแข่งขันกีฬาประกอบด้วย คณะสี 2 สี คือ สีเหลือง และสีเขียว ประเภทกีฬาที่จัดให้มี การแข่งขัน คือ ฟุตบอล  ฟุตซอล เซปักตะกร้อ วอลเล่ย์บอล แชร์บอล เปตอง เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล กรีฑา และจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้าง ในโรงเรียนจำนวน 29 โรงเรียน และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา รวมทั้งสิ้น 1,400 คน

ขอขอบคุณ ข้อมูล/ภาพ จาก สพม.ฉะเชิงเทรา