เสริมสร้างความเข้มแข็ง “ความรู้ยาเสพติด” โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน