ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เจ๋งคว้ารางวัลรางวัลเหรียญทองประกวดโครงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ ณ สาธารณรัฐตูนิเซีย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้รับคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติในงาน the International Festival of Engineering Science and Technology in Tunisia (I-FEST²) ระหว่างวันที่ 16-24 มีนาคม 2566 ณ สาธารณรัฐตูนิเซีย  🇹🇭🇹🇳 🥇ผลการแข่งขัน🥇นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตคว้ามาได้ 2 รางวัล ได้แก่ Gold medal award และรางวัล Top 10 Special award ซึ่งนักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่ นายนราวิชญ์ เก้าแสง นายธีรภัทร์ มะลิวัลย์ นายศุภวิชญ์ ณ ถลาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีคุณครูวีรภัทร์ โปณะทอง เป็นครูที่ปรึกษา