สพป.ชบ 3 :การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 มีนาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นำโดยนายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จัดการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ระดับปฐมวัย, ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ศึกษานิเทศก์ คุณครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คุณครูโรงเรียนวัดนาพร้าว คุณครูโรงเรียนบ้านบางละมุง คุณครูโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) คุณครูโรงเรียนบ้านทุ่งกราด และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นคณะกรรมการวัดและประเมินผล

โดยมีผู้เรียนที่เข้ารับการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว จำนวน 66 ครอบครัว 79 ผู้เรียน แยกตามระดับชั้น ดังนี้

1) ระดับปฐมวัย จำนวน 22 ราย

2) ระดับประถมศึกษา จำนวน 55 ราย

3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 ราย

ติดตามเพิ่มเติม https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02VqMdzA3wA3fHhBFjXbvwZNvCwZzMjGjhhLek8Vv1sEfsQzLBw4BD8SVjxAWG6sPl&id=100039841661416&mibextid=Nif5oz

ภาพ/ข่าว:นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ