ประชุมคณะอนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นำโดย นายสินอาจ ลำพูนพงศ์ ประธานอนุกรรมการ  พร้อมด้วย อนุกรรมการฯ และ นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 (อนุกรรมการและเลขานุการ) ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 และประชุมผ่านระบบ Zoom Meetingณ ห้องประชุมม่อนจอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5