สพป.พัทลุง เขต 2 จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ครั้งที่ 2